سنگ ماه تولد فروردین ✔️ تولد اردیبهشت ✔️ اسفند ✔️ متولدین تیرماه ✔️ ماه تولد مرداد عقیق ✔️ سنگ ماه تولد خرداد

معرفی سنگ تولد تمامی ماههای سال

متولدین فروردین (الماس)

عنصر فروردینی ها آتش است. بسیار گرم و صمیمی و پر حرارت هستند.

از نکات مثبت فروردینی ها میتوان به خلاقیت و شجاعت و پشتکار آنها نام برد.

آنها عاشق مردمان صمیمی، آزادی خندیدن به لطیفه های بامزه و فیلم های

ترسناک هستند و از سخن چینی،

دوستان موذی و دروغ و دروغگویی بیزارند. بر اساس سنگ تولدشان،

در رهبری کردن یک گروه، محدود کردن

خود به مقررات و تصمیم گیری های سخت بهترین هستند و همچنین

افرادی حساس و سراسر شور زندگی هستند.

سنگ ماه تولد فروردین ✔️ سنگ تولد اردیبهشت ✔️ سنگ ماه تولد اسفند ✔️ سنگ متولدین تیرماه ✔️ سنگ ماه تولد مرداد عقیق ✔️ سنگ ماه تولد خرداد

سنگ ماه تولد فروردین ✔️ سنگ تولد اردیبهشت ✔️ اسفند ✔️ سنگ متولدین تیرماه ✔️  مرداد عقیق ✔️ خرداد

متولدین اردیبهشت (زمرد سبز)

عنصر خاک ثابت و قابل اعتماد است به هیچ عنوان اهل خیال پردازی نیستند

و بسیار خلاق و عاشق و هنرمند هستند. تنبلی و محافظ کار بودن

از خصلت های بارز انهاست.

آنها عاشق غذاهای خوشمزه، لباس های شیک، پیام های متفتوت، طبیعت و آرام خندیدن هستند

و از کسانی که خود را به دیگران تحمیل می کنند، موسیقی های گوشخراش و عجله کردن بیزارند.

براساس سنگ تولدشان، در خلق آثار زیبا، آشپزی، هنر و باغبانی بهترین هستند و نیاز دارند که

بدانند دیگران آنها را دوست دارند. چندان اهل خودنمایی نیستند، اما دوست دارند مورد

توجه فرار گرفته و از آنها تعریف شود.

سنگ ماه تولد فروردین ✔️ سنگ تولد اردیبهشت ✔️ سنگ ماه تولد اسفند ✔️ سنگ متولدین تیرماه ✔️ سنگ ماه تولد مرداد عقیق ✔️ سنگ ماه تولد خرداد

سنگ ماه تولد فروردین ✔️ سنگ تولد اردیبهشت ✔️ سنگ ماه تولد اسفند ✔️ سنگ متولدین تیرماه ✔️ مرداد عقیق ✔️ سنگ ماه تولد خرداد

متولدین خرداد (مروارید)

خردادی ها شخصیتهایی بسیار دوراندیش و خوش مشرب و البته کمی بیخیال و

خودخواه هستند و عنصر وجودی آنها هوا میباشد.

آنها عاشق بحث و گفتگوهای جالب، فیلم های تخیلی، رفتن به مکان های تازه، آشنا شدن با افراد جدید

و اولین نفر در پیروی از مد هستند و از اینکه به آنها بگویی چه کاری را انجام دهند و چه کاری را انجام

ندهند و از افرادی که ساعت ها نشسته و هیچ حرف جالبی برای گفتن ندارند، بیزارند.

بر اساس سنگ تولدشان در جفت و جور کردن و سازماندهی میهمانی ها، ارائه ایده های درخشان

برای پروژه های تحت نظر خود و انجام دادن چند کار به طور همزمان استادند.

سنگ ماه تولد فروردین ✔️ سنگ تولد اردیبهشت ✔️ سنگ ماه تولد اسفند ✔️ سنگ متولدین تیرماه ✔️ سنگ ماه تولد مرداد عقیق ✔️ سنگ ماه تولد خرداد

فروردین ✔️ سنگ تولد اردیبهشت ✔️ سنگ ماه تولد اسفند ✔️ سنگ متولدین تیرماه ✔️ سنگ ماه تولد مرداد عقیق ✔️ سنگ ماه تولد خرداد

متولدین تیر (یاقوت سرخ)

میتوان از روی دلسوزی و فداکاری بیش از حد یک تیر ماهی به عنصر

وجودش که آب است پی ببریم.

گاهی به قدری درگیر غم و مشکلات دیگران میشود که از خودش فراموش میکند.

آنها بسیار انعطاف پذیر و قابل اعتماد هستند.

زنان و مردان متولدین تیر

آنها عاشق گذران وقت در منزل، اجتماعات خانوادگی و گوش دادن به موسیقی های آرام هستند و از

فیلم های اکشن، افراد عصبی که همیشه در حال داد زدن هستند، همچنین کنار گذاشته شدن

توسط افرادی که دوستشان دارند، بیزارند.

بر اساس سنگ تولدشان، در انجام دادن کارهایی که باعث می شود

دیگران راجع به خود احساس

خوبی داشته باشند، گوش دادن به حرف دیگران و سنگ صبورشان شدن و

نیز فداکاری و محبت به دوستان بهترین هستند.

سنگ ماه تولد فروردین ✔️ سنگ تولد اردیبهشت ✔️ سنگ ماه تولد اسفند ✔️ سنگ متولدین تیرماه ✔️ سنگ ماه تولد مرداد عقیق ✔️ سنگ ماه تولد خرداد

سنگ ماه تولد فروردین ✔️ سنگ تولد اردیبهشت ✔️ سنگ ماه تولد اسفند ✔️ سنگ متولدین تیرماه ✔️ سنگ ماه تولد مرداد عقیق ✔️ سنگ ماه تولد خرداد

 

متولدین مرداد (عقیق رنگارنگ)

عنصر مردادیها آتش است. عشق مردادی معروف  و در تاریخ بسیار یاد شده.

یکی از خصلتهای معروف مردادی ها انرژی زیاد و پشتکار و فعالیت آنها است.

آنها عاشق رنگ های سرد و در مرکز توجه قرار داشتن هستند و از شب های بلند و خسته کننده،

بیکار نشستن و مورد توجه قرار نگرفتن در جمع بیزارند.

بر اساس سنگ تولدشان، این افراد در نشان دادن بهترین وضعیت خود در میهمانی ها و

جمع های دوستانه استادند و نیاز دارند تا برای تمام کارهای خوبی که انجام می دهند مورد توجه قرار گیرند.

 

متولدین شهریور (یاقوت کبود)

عنصر شهریوری ها خاک است . انسانهایی محافظ کار، تنبل و البته ثابت قدم .

به این معنا که وقتی تصمیم برای کاری بگیرند هیچ کس جلودار آنها نیست.

شهریور ها بسیار وفادار و همدل و انرژی بخش میباشند.

آنها عاشق توجه کردن به جزئیات، حل مسائل بسیار مشکل و انجام دادن کارها در زمان خودش هستند

و از افراد گیج و تنبل، گفتگوهای بی معنا و دوستانی که نمی توانند

حتی برای بیرون رفتن و قهوه خوردن تصمیم بگیرند، بیزارند.

بر اساس سنگ تولدشان، این افراد در سازمان دهی مناسب طرح ها و پروژه ها و به انجام رساندن

کارها در مهلت تعیین شده و حاضر و آماده بودن در مواقع ضروری استادند.

متولدین مهر (اوپال)

عنصر مهر ماهی ها هوا است . از خصوصیات اخلاقی آنها میتوان به جذاب بودن و شوخ

طبعیشان نام برد. درعین حال انها بسیار انسان های ناسازگار و دورویی هستند.

این افراد عاشق پیرایش ظاهری، اسباب بازی های دوران بچگی،

چیزهای رمانتیک و شمع هستند و از تنها بودن بیزارند.

بر اساس سنگ تولدشان، در حل کردن مشکلات دوستان با

دیدن هر دو جنبه قضیه و پر کردن

محیط اطراف خود از اشیاء زیبا، بهترین هستند.

تا عمق یک دوستی پیش می روند و از

اینکه بین دو دوست روزی شکراب شود به شدت بیزارند.

متولدین آبان (توپاز)

عشق بی قید و شرط آبانی ها زبان زد است. افرادی بخشنده

قابل اعتماد و بسیار فداکار هستند.

عنصرشان آب است . همانطور که پیداست حالت آب اصلا مشخص نیست و فراز

و فرودهای بسیاری دارد و از همین رو اخلاق یک آبانی اصلا پایدار نیست.

و این به عنوان بدترین نقطه ضعف آبانی هاست .

متولدین آبان

آنها عاشق داستان های پلیسی و مرموز و شمع روشن کردن بر

سر سفره ی شام هستند!

و از افرادی که با آنها رقابت می کنند، رازهای درون شان را آشکار

می سازد و

 

سوالات آنها، افراد را در معذوریت پاسخگویی قرار می دهد، بیزارند.

بر اساس سنگ تولدشان این افراد در خوشحال کردن خود با موضوعات کوچک-

زمانی که یک ناراحتی پیش می آید- و به خرج دادن شجاعت

کافی برای یافتن چیزهای نو و جدید بهترین هستند.

متولدین آذر (فیروزه)

 

متولدین آذر را میتوان به پرانرژی بودن و خلاقیت و پشتکار

زیاد در امورات روزمره و علاقه زیاد

به رسیدن به هدف هایشان شناخت. عنصرشان آتش است.

و کافی است که در یک لحظه همچی رو نابود و ازبین ببرند.

البته زودرنج بودن و حسادت آنها گاهی بسیار زیبا میشود.

آنها عاشق رفتن به خارج از کشور، فیلم های کمدی و فراگیری مهارت های جدید هستند

و از کارهای عادی و روزمره زندگی و غذاهای یکنواخت بیزارند.

بر اساس سنگ تولدشان در پیروزی در بحث ها و لبخند زدن استادند و

روحیه ای تسخیر ناپذیر دارند.

عاشق مسافرت و حادثه های نهفته در آن هستند. فردی درستکار و صادق بوده، و

حرف هایشان را رک و راست و بدون واهمه از دیگران بیان می کنند.

متولدین دی (گارنت)

و اما متولدین دی  ، انسانهایی بسیار وفادار و البته کمی تنبل.

محافظ کار و بسیار ثابت قدم .

از ویژگی های بارز دی ماهی ها میتوان به سخت کوش بودنشان اشاره کرد.

آنها عاشق داشتن هدفی مشخص در زندگی و رسیدن به آن، نظم و ترتیب و رسیدن

به آینده ای روشن با تلاش بسیار هستند و از افراد تنبل که مسوولیت پذیر نیستند و

تصمیم های خود را در آخرین لحظه تغییر می دهند،بیزارند.

بر اساس سنگ تولدشان در شناخت بهترین خصیصه ها در

دیگر افراد و کمک کردن به دیگران برای رسیدن

به آرزوهایشان بهترین هستند و بر این باورند که داشتن هدفی مشخص در زندگی

می تواند آنها را به آرزوها و امیال شان برساند.

متولدین بهمن (آمیتیست)

متولدین بهمن ماه میتوانند درلحظه تصمیم گیری کنند و بهترین راهکار را ارائه نمایند.

عنصر بهمنی ها هوا است و بسیار انسانهایی شوخ طبع و جذاب و خوش برخورد و

دارای روابط عمومی بالایی هستند. البته از نقاط ضعفشان میتوان به دورو بودن

و خودخواه بودنشان اشاره کرد.

آنها عاشق مشارکت در ارائه ایده های جدید و تلاش برای رسیدن به هدفی والا هستند و

از ماندن در یک جا، سوءاستفاده از حیوانات و آلودگی سیاره ای که در آن زندگی می کنند، بیزارند.

بر اساس سنگ تولدشان در ساختن چیزهای جدید و ارائه

ایده های نو برای ساختن دنیایی بهتر، بهترین هستند.

متولدین اسفند(حجرالدم و یشم)

از رویا پردازی های خاص و جالب یک نفر میتونیم به اسفندی بودنش پی ببریم.

عنصر اسفندی ها آب است و بسیار انسانهای فداکار و قابل اعتمادی هستند ونقطه

ضعفشان رک بودن بیش از حدشان و غیرمنطقی بودنشان است.

آنها عاشق فیلم های ترسناک و کمدی، غروب زیبای خورشید،

آتش درست کردن و جشن های بزرگ

مثل کریسمس هستند و از قسم خوردن های زیاد و افرادی که

همیشه سعی می کنند با دروغ خود

را خوب جلوه دهند، بیزارند.بر اساس سنگ تولدشان در تصمیم گیری

با قلب خود و نه با عقل خود،

در یافتن نکات منفی دیگران و اصلاح آنها استادند.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

سنگ مولتی سنگی ارزشمند و کامل

در این مطلب به ذکر سنگ ماه تولد اشاره شد که البته روشن است افراد بسیار زیادی دوست دارند از سنگی به غیر از سنگ ماه تولدشان استفاده کنند چرا که یک سنگ کامل و همه خصوصیات را یکجا ندارد.

از این رو با ایده انحصاری سایت جواهر سنگی با نام سنگ مولتی که ترکیب شده از سنک های اصلی و معدنی می باشد توانسته خصوصیات بسیار زیادی از سنگ ها را در کنار یکدیگر قرار دهد.

سنگ مولتی از ترکیب بیشتر از 12 نوع سنگ مانند:  یاقوت، زمرد، حدید، گلداستون، زمرد، یاقوت، عقیق، زبرجد و …. می باشد که هر یک از این سنگ ها سنگ هایی بسیار پرخاصیت هستند و حال اینکه با یکدیگر ترکیب شده اند خاصیت آنها دو چندان می شود.

سنگ مولتی برای افزایش رزق و روزی، افزایش اعتماد به نفس، ایجاد عشق و محبت بین افراد، دفع انرژی های منفی و استرس، قدرت اراده بالا و دهها خواص دیگر.

سنگ درمانی مولتی یکی از بهترین گزینه ها برای کادو دادن به عزیزانی است که در مناسبت های مختلف می خواهید آن ها را سورپرایز کنید. کادوی روز ولنتاین، کادوی روز زن، کادوی روز مادر و هر مناسبت دیگری که ایده ای برای خرید ندارید سنگ مولتی یکی از انتخاب های بسیار ارزشمند می باشد.

منبع: جواهرسایت