در این مقاله از جواهر سایت قصد داریم شما را با سنگ دُر نجف و خواص انگشتر در نجف و قیمت آن و با خانواده کوارتز ها آشنا نمائیم.

این سنگ از خانواده کوارتز ها است که به کوارتز شیشه ای (Crystal Quartz) نیز شهر ت دارد.

منابع اصلی این سنگ در وادی السلام شهر نجف در عراق وجود دارد. و به همین دلیل به آن دُر نجف می گویند.

در برخی از انواع این سنگ رگه هایی وجود دارد که به آن ها دُر مویی یا دُر حسینی نیز می گویند.

در زبان فارسی به این سنگ در کوهی (Rock Crystal) نیز گفته می شود.

این سنگ خواص معنوی بسیاری دارد. و در اسلام به داستن انگشتر دُر توصیه شده است.

شارژ دُر نجف قیمت سنگ در نجف خواص در حسینی مودار دُر کوهی احادیث روایات انگشتر کوارتز

شارژ دُر نجف قیمت سنگ در خواص درحسینی مودار دُر کوهی احادیث روایات انگشتر کوارتز

ذکر چند حدیث از امام صادق

از جمله امام صادق (ع) فرمودند:

این سنگ که در نجف اشرف می باشد، هر کس انگشتر دُرّ در دست کند و به آن نظر کند ،

خداوند برای هر نگاهی که به آن می‌کند، ثواب یک زیارت (حج واجب یا عمره ) در نامه عمل او می‌ نویسد .

که ثواب آن برابر با ثواب عمل پیامبران و صالحان است.

و اگر رحمت خداوند نبود، قیمت این سنگ به قدری گران بود که کسی توانایی خرید آن را نداشت .

اما خداوند آن را بر شیعیان ارزان قرار داده تا همه شیعیان فقیر و غنی بتوانند از آن استفده کنند. (وسائل ج5 ص403 – 404)

در جایی دیگر نیز امام صادق می فرماید: در دست داشتن انگشتر در باعث آسان شدن امور می شود (وسائل الشیعه).

در روایتی دیگر متذکر شده اند : ” دوست دارم که هر مومنی پنج انگشتر در دست کند :

عقیق، فیروزه، یاقوت، حدید صینی و دُرّ نجف.

که عقیق بابت دفع فقر، فیروزه بابت گشایش کار، یاقوت بابت دفع پریشانی،

حدید بابت غلبه بر دشمنان، درنجف بابت آسان شدن امور.” (وسائل الشیعه)

 

از جمله خواص در نجف می توان این موارد را ذکر کرد:

دفع بلا، شانس و اقبال ، از بین بردن ترس ، دوری از استرس و ایجاد آرامش و تقویت کننده اعصاب.

همچنین جهت دفع چشم زخم ، افزایش رزق و روزی ، ایجاد اعتماد به نفس

منبع: دانشنامه جواهر سایت