مهر (October)

سنگ ماه تولد مهر اوپال لاجورد یاقوت کبود زبرجد عقیق تورمالین اپال پریدوت خرید اینترنتی جواهر

سنگ ماه تولد مهر اوپال لاجورد یاقوت کبود زبرجد عقیق تورمالین 

اوپال به عنوان اصلی ترین سنگ ماه تولد مهر ، نام برده شده است.

اما سنگ های دیگری از جمله لاجورد، یاقوت کبود ، زبرجد ، تورمالین و عقیق نیز برای این ماه ذکر شده اند.

از ویژگی های مهری ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سمبل : میزان

سیاره: زهره

عنصر: هوا

رنگ: آبی نیلی

شخصیت: سیاستمدار

اصلی ترین خصوصیات متولدین اولین ماه پائیز، صلح دوستی آنها است.

متولدین مهر اغلب افرادی تنبل هستند و شخصیتی دوگانه و غیر قابل پیش بینی دارند.