مرداد (August)

//مرداد (August)
سنگ ماه تولد مرداد زبرجد پریدوت اونیکس ساردونیکس تورمالین در نجف توپاز طلایی الماس کارنلین

سنگ ماه تولد مرداد زبرجد پریدوت عقیق یمنی سلیمانی اونیکس ساردونیکس تورمالین در نجف توپاز طلایی الماس کارنلین

زبرجد یا پریدوت به عنوان اصلی ترین سنگ ماه تولد مرداد ، نام برده شده است.

اما سنگ های دیگری از جمله اونیکس ( عقیق یمنی) ، ساردونیکس ( عقیق سلیمانی ) ، تورمالین ، در نجف (کریستال کوارتز) ، توپاز طلایی ، الماس و کارنلین نیز برای این ماه ذکر شده اند.

از ویژگی های مردادی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سمبل : شیر

سیاره: خورشید

عنصر: آتش

رنگ: زرد ، قرمز و نارنجی

اصلی ترین خصوصیات متولدین دومین ماه تابستان، شاد و سرحال بودن آنها است.

متولدین مرداد اغلب افرادی تنبل اما باهوش هستند و احساس می کنند از اطرافیان خود برتر هستند.