شهریور (September)

//شهریور (September)
سنگ ماه تولد شهریور یاقوت کبود کارنلین عقیق خزه ای شجر جاسپر سیترین یشم نقره جات

سنگ ماه تولد شهریور یاقوت کبود کارنلین عقیق خزه ای شجر جاسپر سیترین یشم 

یاقوت کبود به عنوان اصلی ترین سنگ ماه تولد شهریور، نام برده شده است.

اما سنگ های دیگری از جمله کارنلین ، عقیق خزه ای و شجر ، جاسپر، سیترین ، یشم (جید) ، زیرکن ، آزوریت ، مالاکیت نیز برای این ماه ذکر شده اند.

از ویژگی های شهریوری ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سمبل : سنبله

سیاره: عطارد

عنصر: زمین

رنگ: سبز و قهوه ای

فلز: جیوه

روز شانس: چهارشنبه

اصلی ترین خصوصیات متولدین سومین ماه تابستان، هشیاری و تیزبینی است.

متولدین شهریور صبور و بردبار هستند و اغلب واقع بین و محافظه کار می باشند.