دی (January)

سنگ ماه تولد دی گارنت لعل عقیق سبز عقیق سلیمانی عقیق سیاه اونیکس لاجورد

سنگ ماه تولد دی گارنت لعل یاقوت سرخ عقیق سلیمانی عقیق سیاه اونیکس لاجورد

گارنت (لعل) به عنوان اصلی ترین سنگ ماه تولد دی، نام برده شده است.

اما سنگ های دیگری از جمله یاقوت سرخ ، عقیق ، لاجورد ، عقیق سبز، عقیق سلیمانی سیاه و اونیکس نیز برای این ماه ذکر شده اند.

از ویژگی های دی ماهی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سمبل : بز

سیاره: زحل

عنصر: خاک

رنگ: سیاه و قهوه ای

اصلی ترین خصوصیات متولدین اولین ماه زمستان، بلند پروازی است.

متولدین دی ، آرام و بی آزار هستند و از کوچکترین موقعیتی برای کسب پول استفاده می کنند.