تیر (July)

سنگ ماه تولد تیر یاقوت سرخ گارنت یاقوت قرمز مروارید زمرد مون استون

سنگ ماه تولد تیر یاقوت سرخ مروارید زمرد مون استون

یاقوت سرخ به عنوان اصلی ترین سنگ ماه تولد تیر ، نام برده شده است.

اما سنگ های دیگری از جمله زمرد ، مون استون (سنگ ماه)، مروارید و گارنت نیز برای این ماه ذکر شده اند.

از ویژگی های تیری ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سمبل ماه تیر: خرچنگ

سیاره: ماه

عنصر: آب

رنگ: سفید

شخصیت: کاردینالی

عدد شانس:2، 3، 15، 20

گل: بنفشه

اصلی ترین خصوصیات متولدین اولین ماه تابستان، حسابگر بودن و عصبی و بداخلاق بودن است.

همچنین متولدین این ماه عاشق مهتاب هستند.