بهمن (February)

//بهمن (February)
سنگ ماه تولد بهمن سنگ آمیتیست روز ولنتاین فیروزه گارنت جاسپر عقیق خزه ای شجر اوپال سوژیلیت

سنگ ماه تولد بهمن سنگ آمیتیست روز ولنتاین فیروزه گارنت جاسپر عقیق خزه ای شجر اوپال سوژیلیت

آمیتیست به عنوان اصلی ترین سنگ ماه تولد بهمن، نام برده شده است.

اما سنگ های دیگری از جمله گارنت، جاسپر، عقیق خزه ای یا شجر، اوپال، فیروزه و سوژیلیت نیز برای این ماه ذکر شده اند.

25 بهمن روز ولنتاین است که معمولا از انگشتر آمیتیست برای کادو ولنتاین استفاده می شود.

از ویژگی های بهمنی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سمبل ماه بهمن: مرد و دلو

سیاره: اورانوس

عنصر: هوا

رنگ: آبی فیروزه ای

شخصیت: ثابت

اصلی ترین خصوصیات متولدین دومین ماه زمستان، خوش قلبی و خوشرویی، و صداقت  است.