اسفند (March)

//اسفند (March)
سنگ ماه تولد اسفند آکوامارین سنگ مرجان یشم سنگ خون آمیتیست یاقوت سرخ کریستال کوارتز یاقوت کبود 

سنگ ماه تولد اسفند آکوامارین یاقوت کبود سنگ مرجان یشم سنگ خون آمیتیست یاقوت سرخ کریستال کوارتز 

آکوامارین به عنوان اصلی ترین سنگ ماه تولد اسفند ، نام برده شده است.

اما سنگ های دیگری از جمله مرجان ، یشم، سنگ خون، آمیتیست، یاقوت سرخ، کریستال کوارتز و یاقوت  کبود نیز برای این ماه ذکر شده اند.

از ویژگی های اسفندی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سمبل ماه اسفند : ماهی

روز شانس: پنجشنبه

سیاره: نپتون

عنصر: آب

رنگ: سبز متمایل به آبی

اصلی ترین خصوصیات متولدین سومین ماه زمستان، صداقت و امانتداری، صبور بودن است.

متولدین این ماه عاشق تنوع و جابجایی و همچنین عاشق هنر و موسیقی اند.