اردیبهشت (May)

//اردیبهشت (May)
سنگ ماه تولد اردیبهشت انگشتر زمرد فیروزه آونتورین الماس مالاکیت کهربا کوارتز صورتی

سنگ ماه تولد اردیبهشت انگشتر زمرد فیروزه آونتورین الماس مالاکیت کهربا کوارتز صورتی

سنگ زمرد به عنوان اصلی ترین سنگ ماه تولد اردیبهشت ، نام برده شده است.

انگشتر زمرد خواص بسیاری دارد از جمله جهت جذب عشق و محبت استفاده می شود.

اما سنگ های دیگری از جمله آونتورین، گارنت، یاقوت کبود، مالاکیت، الماس، کوارتز صورتی، مرجان سرخ، کهربا و فیروزه نیز برای این ماه ذکر شده اند.

از ویژگی های اردیبهشتی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سمبل ماه اردیبهشت: گاو

روز شانس: جمعه

سیاره: ونوس

عنصر: خاک

حیوان: اسب

رنگ: صورتی

فلز: مس، برنج و نقره

شخصیت: ثابت

اصلی ترین خصوصیات متولدین دومین ماه بهار، قانع و صبور بودن، آرامش داشتن، با فکر و تاثیرگذار بودن و عاشق طبیعت بودن است.