آذر (December)

سنگ ماه تولد آذر فیروزه آمیتیست توپاز یاقوت سرخ متولدین آذر بریل یاقوت زرد

سنگ ماه تولد آذر انگشتر فیروزه خواص فیروزه آمیتیست توپاز  متولدین آذر بریل

فیروزه به عنوان اصلی ترین سنگ ماه تولد آذر، نام برده شده است.

انگشتر فیروزه خواص بسیاری دارد از جمله جهت چشم زخم استفاده می شود.

اما سنگ های دیگری از جمله توپاز زرد و آبی، آمیتیست، یاقوت سرخ ، یاقوت زرد، بریل زرد نیز برای این ماه ذکر شده اند.

از ویژگی های آذری ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سمبل ماه آذر: کماندار

روز شانس: پنجشنبه

سیاره: مشتری

عنصر: آتش

حیوان: اسب

رنگ: ارغوانی تیره

اصلی ترین خصوصیات متولدین سومین ماه پاییز، خوش شانس بودن، مهمان دوست بودن و عاشق پیاده روی بودن است.