سنگ درمانی و مولتی بلومیکس

//سنگ درمانی و مولتی بلومیکس
سنگ درمانی بلومیکس سنگ چشم زخم فیروزه نیشابور لاجورد یاقوت کبود عقیق آبی

سنگ درمانی بلومیکس  فیروزه نیشابور سنگ چشم زخم لاجورد یاقوت کبود عقیق آبی

سنگ درمانی بلومیکس ،از ترکیب فیروزه ، لاجورد ، یاقوت کبود ، عقیق آبی تشکیل شده است.

از جمله خواص سنگ های آبی رنگ به ثروت و شهرت، کسب و کار و سرمایه گذاری، دوری از بلایا و دفع چشم بد یاد شده است.

و بنابراین سنگ بلومیکس که ترکیب تمام این سنگ ها است، سنگ قوی چشم زخم می باشد.

جواهر سایت از این سنگ در محصولات خود در قالب انگشتر ، گردنبند ، سرویس نقره و دستبند چرم استفاده کرده است.

سنگ مولتی بلومیکس برای دفع چشم بد، دفع بلایا، افزایش ثروت، شهرت و فراوانی استفاده می شود.