سنگ درمانی مگنا

انرژی سنگ عجیب با خواص مغناطیسی سنگ درمانی سنگ دفع بلا سنگ مغناطیسی

انرژی سنگ درمانی مگنا سنگ دفع بلا انگشتر سنگ درمانی سنگ عجیب با خواص مغناطیسی انگشتر سنگ درمانی

این سنگ خواص مغناطیسی دارد و انرژی منفی را دفع و انرژی مثبت را جذب می کند.

سنگ مگنا را با نام مگنتیک استون نیز می شناسند.

از خواص و توانایی های این سنگ می توان به ازدواج و تشکیل خانواده، ورزش و کارهای بدنی، تقویت قوای جسمی، مبارزه و پیروزی، حفاظت در برابر انرژی های منفی، تنظیم گردش خون، تقویت قلب و تصفیه خون، ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول (چاکرای خاجی)، قدرت و شهامت و اعتماد به نفس، تقویت تمرکز و حافظه، رفع استرس، اضطراب و بی خوابی، کمک به تعادل بدن، درمان وسواس و درمان اعتیاد اشاره کرد.

سنگ درمانی مگنا سنگ عجیب با خواص مغناطیسی است و دارای خواص مغناطیسی و درمانی بسیار زیادی است و سنگ دفع بلا می باشد.

سنگ مگنا برای دفع و خنثی نمودن  سحر و جادو و طلسم بسیار توصیه می شود.

از سنگ مگنا برای جواهرات زیبا مانند انگشتر سنگ درمانی و گردنبند و سایر زیورآلات، استفاده می شود.