سنگ درمانی مولتی وانتومیکس

//سنگ درمانی مولتی وانتومیکس
خرید سنگ درمانی وانتومیکس سنگ هفت چاکرا سنگ شانس عقیق یاقوت زمرد لاجورد حدید فیروزه انگشتر موکل دار

انگشتر موکل دار خرید سنگ درمانی وانتومیکس سنگ هفت چاکرا سنگ شانس 

سنگ درمانی وانتومیکس با خواص درمانی و خواص معنوی سنگ ها (سنگ شانس یا سنگ انرژی)

سنگ درمانی مولتی وانتومیکس، این سنگ از 12 سنگ ترکیب شده است.

طبق منابع مندرج در علوم غریبه هر سنگی دارای فرشته است که عوام به نام موکل می شناسند.

این فرشتگان در امور مختلف، راهگشا می باشند.

این سنگ، ترکیب 12 سنگ است و بنابراین 12 موکل دارد.

انگشتر موکل دار در سایت جواهر موجود می باشد.

از انگشتر موکل دار جهت برطرف کردن مشکلات با استفاده از فرشته درمانی استفاده می شود.

سنگ وانتومیکس به مولتی ویتامین سنگ ها نیز شهرت دارد و همچنین به عنوان سنگ هفت چاکرا هم نامیده می شود.
فیروزه، یشم، حدید، گلدستون، دونوع سنگ نمک، سنگ مگنا، ترکیبات زمرد، ترکیبات یاقوت، عقیق، لاجورد و زبرجد در این سنگ موجود می باشد.

که با توجه به اینکه هر سنگی خواص معنوی و درمانی ویژه ای را دارد، این سنگ نیز تمام آن ها را دارا می باشد.

لذا خواص معنوی و درمانی 12 نوع سنگ در سنگ وانتومیکس وجود دارد.

همچنین به دلیل داشتن انواع خواص و انرژی فوق العاده آن، به سنگ شانس نیز شهرت دارد.