خرید انگشتر فیروزه خواص سنگ فیروزه نیشابور بهسازی سنگ ماه تولد آذر 

خواص سنگ فیروزه سنگ ماه تولد آذر خرید انگشتر  

این سنگ، سنگ ماه تولد آذر (دسامبر) است و خواص معنوی بسیاری در احادیث برای انگشتر فیروزه ذکر شده است.
در مدیتیشن برای پاکسازی ذهنی و جهت ثروت و فراوانی، کسب و کار، شهرت و سرمایه گذاری و پیشرفت در کارها از آن استفاده می شود.

همچنین جهت دفع چشم زخم و دوری از انرژی های منفی استفاده می شود.

بهترین معادن آن، در نیشابور می باشد.

سایت جواهر ، فروشگاه اینترنتی نقره جات و جواهرات قیمتی ، مفتخر به ارائه انواع جواهرات می باشد.

جهت خرید فیروزه می توانید از سایت بازدید نمایید.