خواص سنگ حدید صینی انگشتر حدید رهبر دستبند حدید حلقه حدید صینی گردنبند حدید عین علی

خواص سنگ حدید صینی انگشتر حدید رهبر دستبند حدید گردنبند حدید عین علی

حدید مانند یک حرز دفع بلا است که می تواند بلا را دفع کند و اثر آن را خنثی سازد.

از خواص سنگ حدید صینی همچنین می توان به  دفع انرژی منفی و دفع سحر و جادو اشاره کرد.
حدید به منظور ایمنی و محافظت در برابر خطرات و غلبه بر دشمنان کاربرد دارد.
غالبا جهت دفع بلایا، دعای هفت جلاله یا آیه الکرسی روی حدید حکاکی می شود.

همچنین گردنبند حدید دعای عین علی نیز جهت چشم زخم معتبر می باشد.

فروشگاه جواهر سایت ، مفتخر به ارائه حدید در قالب جواهرات نقره، از جمله انگشتر و دستبند حدید و … می باشد.