کوارتز quartz

کوارتز سنگ آمیتیست سیترین در نجف

کوارتز سنگ آمیتیست سیترین در نجف .

این سنگ دارای انواع متنوعی از جمله آمیتیست، دُر کوهی، سیترین، رز کوارتز می باشد.

کریستال کوارتز (Crystal Quartz) به دُر کوهی نیز شهرت دارد.

معروف ترین انواع دُر کوهی (Rock Crystal) ، دُر نجف می باشد که در وادی السلام نجف یافت می شود.

آمیتیست (Amethyst) ، گران ترین نوع این سنگ است که به رنگ صورتی و بنفش موجود می باشد.

Rose Quartz به رنگ صورتی است.

سنگ سیترین (Citrine) ، نوع زرد این سنگ می باشد.

سایت جواهر، انواع آمیتیست و سیترین و … را در قالب جواهرات زیبا ارائه می دهد.