کهربا Amber

سنگ کهربا گردنبند کهربا سنگ های قیمتی انگشتر تمام سنگ جواهر رنگ کهربایی نقره جات

سنگ کهربایی سنگ های قیمتی انگشتر تمام سنگ جواهر کهربا .

سنگ کهربایی یکی از زیباترین سنگ های قیمتی می باشد که از فسیل شدن صمغ طبیعی درختان به وجود می آید و تبدیل به جواهر زیبایی می باشد.

هنگامی که حشرات در این صمغ ها گیر می افتند، پس از سال ها این صمغ ، فسیل شده و به جواهری زیبا تبدیل می شود.

این سنگ در لغت همان کاه ربا است که در واقع رباینده کاه می باشد.

نام های دیگر این سنگ آمبر (Amber)، ساکریوم ، سنگ چشم ، الکترون، گلساریا، گلسوم ، طلای بالتیک ، کوپال ، سنگ خورشید، سنگ مایع، و سنگ شمال نیز می باشد.

از این سنگ زیبا به عنوان تندیس ها و جواهرات زیبا از جمله گردنبند کهربا استفاده می شود.

جواهر سایت ارائه دهنده انگشتر تمام سنگ می باشد.