لاجورد Lapis lazuli

//لاجورد Lapis lazuli
خواص سنگ لاجورد سنگ ماه تولد مهر دی lapis lazuli انگشتر لاجورد

خواص سنگ لاجورد سنگ ماه تولد مهر دی lapis lazuli انگشتر

لاجورد (Lapis Lazuli) سنگی به رنگ آبی است که از کانی های لازوریت و سودالیت تشکیل شده است.

ناخالصی های پیریت که به رنگ طلایی و یا برنزی هستند نیز در این سنگ دیده می شوند.

این سنگ همیشه سرد است و با در دست گرفتن هم گرم نمی شود. از این طریق می توان اصل بودن آن را تشخیص داد.

این سنگ عموما در افغانستان، پاکستان، هند و ایران یافت می شود.

این سنگ به عنوان سنگ ماه تولد دی و مهر ، ذکر شده است.

از خواص سنگ لاجورد به ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای پنجم و ششم (چاکرای گلو و چشم سوم) می توان اشاره کرد.