الماس Diamond

قیمت سنگ الماس انگشتر الماس سنگ ماه تولد فروردین الماس کوه نور الماس دریای نور برلیان

قیمت سنگ الماس diamond انگشتر سنگ ماه تولد فروردین کوه نور دریای نور برلیان

الماس ( diamond )، گرانبها ترین ترین، با ارزش ترین و قیمتی ترین سنگ در طبیعت است و سخت ترین ماده روی کره زمین به شمار می رود.
الماس به عنوان سنگ ماه تولد فروردین (آپریل) شناخته شده است.

به دلیل قیمتی بودن قیمت هر قیراط الماس در بازار جهانی مورد اهمیت و ارزیابی جواهر فروشان می باشد.

دو جواهر معروف الماس کوه نور و الماس دریای نور، از جواهرات با ارزش هستند.

کوه نور ۱۰۵ قیراطی و دریای نور با ۱۷۵ تا ۱۹۵ قیراط وزن دارد.

سایت جواهر ، انگشتر الماس  و جواهرات لوکس با مخراج کاری برلیان و قلم زنی زیبا هنر دست اساتید برجسته را ارائه دهد.