علاوه بر استفاده از پرداخت آنلاین درگاه امن زرین پال، شما می توانید از طریق شماره حساب های زیر پرداخت را انجام داده و با تماس با پشتیبانی، محصول مورد نظر را رزرو نمائید.

شماره حساب بانك صادرات به نام سيد عماد محمدی
۰۱۰۲۴۴۳۴۹۱۰۰۳

شماره کارت به نام سيد عماد محمدی
۶۰۳۷۶۹۱۶۷۰۵۸۶۳۰۴

حساب شبا براي انجام امورات بين بانكي به نام سيد عماد محمدی
IR۹۶۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۲۴۴۳۴۹۱۰۰۳