سنگ های قیمتی ✔️ خواص سنگ ها در اسلام ✔️ عقیق ✔️ فیروزه ✔️ در نجف ✔️ یاقوت ✔️ زمرد ✔️ شرف شمس ✔️ جواهر سایت ✔️ خواص انگشتر نقره ✔️ دعای شرف الشمس

بنا به گفته پیامبران، ائمه و بزرگان دین سنگ های قیمتی موجب افزایش رزق و روزی می شوند. در دین اسلام بر استفاده از سنگ های انگشتری و خواص انگشتر سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی بسیار تاکید شده است.

توصیه های زیادی در اسلام مبنی بر استفاده از انگشتر هایی با سنگ های قیمتی به خصوص در مواقع عبادت و هنگام نماز و دعا وجود دارد. همچنین در احادیث بسیاری درباره تاثیرات شگرف سنگ های فیروزه، عقیق، یاقوت، درّنجف، حدید و زمرد صحبت شده است.

سنگ های قیمتی ✔️ خواص سنگ ها در اسلام ✔️ عقیق ✔️ فیروزه ✔️ در نجف ✔️ یاقوت ✔️ زمرد ✔️ شرف شمس ✔️ جواهر سایت ✔️ خواص انگشتر نقره ✔️ دعای شرف الشمس

سنگ های قیمتی ✔️ خواص سنگ ها در اسلام ✔️ عقیق ✔️ فیروزه ✔️ در نجف ✔️ یاقوت ✔️ زمرد ✔️ شرف شمس ✔️ جواهر سایت ✔️ خواص انگشتر نقره ✔️ دعای شرف الشمس

خواص سنگ های قیمتی در اسلام:

انگشتر عقیق:

حضرت محمد (ص) به امیرالمومنین (ع) فرمودند:

(ای علی) آگاه باش که عقیق اولین کوهی است که به ربانیت پروردگار جهانیان و پیامبری من و وصی بودن تو و امامت فرزندانت و اختصاص داشتن بهشت به پیروان تو و اختصاص داشتن آتش جهنم به دشمنان تو شهادت داده است.

خواص انگشتر عقیق در دین اسلام:

 • باعث خیر و نیکی می شود.
 • موجب رفع غم و غصه می شود.
 • باعث از بین رفتن فقر و افزایش روزی می شود.
 • سبب عاقبت بخیری در کارها می شود.
 • سبب اجابت زودهنگام دعا و برآورده شدن حاجات می شود.
 • باعث برکت زندگی می شود.
 • سبب ایمنی از ظلم پادشاه می شود.
 • در سفرها بلایا را از فرد دور می کند و همانند حرز او را از بلاها حفظ می کند.

سنگ عقیق یکی از قدیمی ترین سنگ های باستانی شفابخش و بخت آور است. این سنگ حافظه، تمرکز و استقامت فرد را افزایش داده و به سنگ حقیقت گویی نیز مشهور است.

سنگ های قیمتی ✔️ خواص سنگ ها در اسلام ✔️ عقیق ✔️ فیروزه ✔️ در نجف ✔️ یاقوت ✔️ زمرد ✔️ شرف شمس ✔️ جواهر سایت ✔️ خواص انگشتر نقره ✔️ دعای شرف الشمس

سنگ های قیمتی ✔️ خواص سنگ ها در اسلام ✔️ عقیق ✔️ فیروزه ✔️ در نجف ✔️ یاقوت ✔️ زمرد ✔️ شرف شمس ✔️ جواهر سایت ✔️ خواص انگشتر نقره ✔️ دعای شرف الشمس

انگشتر فیروزه:

پیامبر اکرم (ص): پروردگار جهان می فرماید که من شرم دارم از دستی که بسوی من به دعا بلند شود و در آن انگشتر فیروزه باشد و او را نا امید برگردانم.

امام صادق(ع): کسی که انگشتر فیروزه در دست کند هرگز فقیر نشود.

امام رضا(ع): شخصی به امام رضا (ع) از نداشتن فرزند شکایت می کرد، امام در جواب او فرمود:

انگشتر فیروزه ای بگیر و بر آن بنویس “رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین” ( وسائل ج5 ص 94-95 )

خواص انگشتر فیروزه در اسلام :

 • فقر را دور می کند و سبب بی نیازی می شود.
 • جهت فرزند آوری مؤثر است.
 • در استجابت دعا تاثیرگذار است.
 • سبب فتح و پیروزی می شود.
 • سبب التیام دردها می شود.
 • سبب سعه صدر (گشایش سینه) می شود.
 • سبب زیاد شدن قوت دل می شود.
 • سبب برآورده کردن حاجات می شود.

سنگ فیروزه افسردگی های روحی و روانی را نیز درمان می کند و برای آرام کردن بیماران عصبی مؤثر است و اضطراب را از بیماران دور می کند.

سنگ های قیمتی ✔️ خواص سنگ ها در اسلام ✔️ عقیق ✔️ فیروزه ✔️ در نجف ✔️ یاقوت ✔️ زمرد ✔️ شرف شمس ✔️ جواهر سایت ✔️ خواص انگشتر نقره ✔️ دعای شرف الشمس

سنگ های قیمتی ✔️ خواص سنگ ها در اسلام ✔️ عقیق ✔️ فیروزه ✔️ در نجف ✔️ یاقوت ✔️ زمرد ✔️ شرف شمس ✔️ جواهر سایت ✔️ خواص انگشتر نقره ✔️ دعای شرف الشمس

انگشتر دُر نجف:

امام صادق (ع) فرمود:

سنگ دُر نجف سنگی هست که خدا در نجف اشرف آن را ظاهر می سازد. بدرستی که هر که آن را دست کند، به هر نظر کردنی به آن، خداوند زیارتی یا حجی یا عمره ای در نامه عمل او بنویسد. که ثوابش ثواب پیامبران و صالحان باشد و اگر خدا رحم نمی کرد بر شیعیان ما هر آیینه هر نگین از آن به قیمت بسیار می رسید. (وسائل ج5 ص403 – 404)

خواص انگشتر دُرنجف در اسلام:

 • آرامش بخش می باشد.
 • انرژی معنوی را تقویت می کند.
 • سبب دور شدن نیروها و انرژی های منفی می شود.

آرامش و انرژی معنوی از خواص سنگهای انگشتری دُر نجف است.

سنگ های قیمتی ✔️ خواص سنگ ها در اسلام ✔️ عقیق ✔️ فیروزه ✔️ در نجف ✔️ یاقوت ✔️ زمرد ✔️ شرف شمس ✔️ جواهر سایت ✔️ خواص انگشتر نقره ✔️ دعای شرف الشمس

سنگ های قیمتی ✔️ خواص سنگ ها در اسلام ✔️ عقیق ✔️ فیروزه ✔️ در نجف ✔️ یاقوت ✔️ زمرد ✔️ شرف شمس ✔️ جواهر سایت ✔️ خواص انگشتر نقره ✔️ دعای شرف الشمس

انگشتر زمرد:

با ارزش ترین سنگ قیمتی بعد از الماس، زمرد است که خواص بسیاری دارد از جمله :

 • فردی که آن را در دست می کند سحرو جادو در او اثر نمی گذارد.
 • بی نیاز است و هرگز فقیر نمی شود.
 • انگشتر زمرد باطل کننده چشم زخم و سحر و جادو است. و موجب شادی و نشاط انسان می شود.
 • باعث آسانی امور می شود.
 • فقر را به ثروت و توانگری تبدیل می کند.

از امام رضا (ع) درباره نگینی که از سنگ زمرد ساخته می شود پرسیدند، امام فرمود:

اشکالی ندارد اما به هنگام طهارت گرفتن (استنجار) آن را از دست درآورند.

باطل کردن چشم زخم از خاصیت سنگ های انگشتری زمرد است.

سنگ های قیمتی ✔️ خواص سنگ ها در اسلام ✔️ عقیق ✔️ فیروزه ✔️ در نجف ✔️ یاقوت ✔️ زمرد ✔️ شرف شمس ✔️ جواهر سایت ✔️ خواص انگشتر نقره ✔️ دعای شرف الشمس

سنگ های قیمتی ✔️ خواص سنگ ها در اسلام ✔️ عقیق ✔️ فیروزه ✔️ در نجف ✔️ یاقوت ✔️ زمرد ✔️ شرف شمس ✔️ جواهر سایت ✔️ خواص انگشتر نقره ✔️ دعای شرف الشمس

انگشتر یاقوت:

یاقوت از جمله سنگ های قیمتی است که علاوه بر زیبایی و جذابیت ظاهری، استفاده از آن بسیار مورد تاکید است. در روایتی از امام رضا (ع) و پیامبر (ص) آمده است:

انگشتر یاقوت را در دست کنید زیرا که فقر را بر طرف می کند. (وسائل ج5 ص92-93)

رسول خدا (ص) به امام حسین (ع) فرمود:

فرزندم، انگشتر یاقوت و عقیق در دست کن که فرخنده و مبارک است. و هرگاه کسی به آنها نظر کند نور صورتش زیاد می شود. یک رکعت نماز با انگشتر عقیق و یاقوت، برابر با هفتاد رکعت نماز بدون آنهاست.

سنگ های قیمتی ✔️ خواص سنگ ها در اسلام ✔️ عقیق ✔️ فیروزه ✔️ در نجف ✔️ یاقوت ✔️ زمرد ✔️ شرف شمس ✔️ جواهر سایت ✔️ خواص انگشتر نقره ✔️ دعای شرف الشمس

سنگ های قیمتی ✔️ خواص سنگ ها در اسلام ✔️ عقیق ✔️ فیروزه ✔️ در نجف ✔️ یاقوت ✔️ زمرد ✔️ شرف شمس ✔️ جواهر سایت ✔️ خواص انگشتر نقره ✔️ دعای شرف الشمس

خواص انگشتر یاقوت در اسلام:

 • فقر را از بین می برد.
 • صاحب آن شرافت و بزرگی پیدا می کند.
 • از بین بردن پریشانی از خواص آن است.

سنگ یاقوت بهترین نگین انگشتر برای شرافت و رزق و روزی است.

انگشتر شرف شمس:

شرف الشمس از معروف ترین دعاهایی است که معمولا بر سنگ عقیق زرد حک می شود. این دعا را بر روی هر سنگ دیگری هم می شود حک کرد.

بنابراین شرف الشمس سنگ زرد نیست بلکه یک دعا است که در روز و ساعت مخصوص یعنی 19 فروردین هر سال تهیه می گردد و با آداب و تشریفات خاصی همراه است.

این انگشتر بر وسعت رزق و مال و محبت و رفع سردرد و درمان بیماری های صرع و سردردهای میگرنی تاثیر می گذارد .

موجب موفقیت در امور زندگی و رونق کسب و کار می شود.

شرف الشمس از معروف ترین سنگهای انگشتری است.

سنگ های قیمتی ✔️ خواص سنگ ها در اسلام ✔️ عقیق ✔️ انگشتر فیروزه ✔️ انگشتر در نجف ✔️ انگشتر یاقوت ✔️ انگشتر زمرد ✔️ انگشتر شرف شمس ✔️ جواهر سایت ✔️ خواص انگشتر نقره ✔️ دعای شرف الشمس

سنگ های قیمتی ✔️ خواص سنگ ها در اسلام ✔️ عقیق ✔️ انگشتر فیروزه ✔️ انگشتر در نجف ✔️ انگشتر یاقوت ✔️ انگشتر زمرد ✔️ انگشتر شرف شمس ✔️ جواهر سایت ✔️ خواص انگشتر نقره ✔️ دعای شرف الشمس

انگشتر حدید صینی:

انگشتر حدید صینی یا حدید چینی به نحوی نوعی حرز محسوب می شود. و در رنگ مشکی یا قهوه ای تیره موجود می باشد.

عموما بر نگین حدید، دعای هفت جلاله و یا آیه الکرسی حک می شود. و اغلب برای رفع گرفتاری و قدرت و قوت استفاده می شود.

در مناقب آمده است که یکی از انگشترهای حضرت علی (ع) انگشتر حدید صینی بوده که برای قوتش در دست می کرده است.

حدید از بین برنده دشمنی بین جن و انس بوده و هنگام رویایی با اهل شر، آن را دفع می کند.

قدرت و قوت از خواص سنگ های انگشتری حدید است.

سنگ های قیمتی ✔️ خواص سنگ ها در اسلام ✔️ عقیق ✔️ فیروزه ✔️ در نجف ✔️ یاقوت ✔️ زمرد ✔️ شرف شمس ✔️ جواهر سایت ✔️ خواص انگشتر نقره ✔️ دعای شرف الشمس

سنگ های قیمتی ✔️ خواص سنگ ها در اسلام ✔️ عقیق ✔️ انگشتر فیروزه ✔️ انگشتر در نجف ✔️ انگشتر یاقوت ✔️ انگشتر زمرد ✔️ انگشتر شرف شمس ✔️ جواهر سایت ✔️ خواص انگشتر نقره ✔️ دعای شرف الشمس

خواص انگشتر حدید چینی:

 • جهت نیرومندی مفید است.
 • سبب دور شدن اجنه و شیاطین می گردد.
 • صاحب آن را از شر هر موجودی در امان نگاه می دارد.
 • از بین برنده چشم زخم است.
 • سبب آسان شدن ایمان می شود.
 • باعث اجابت حاجات دشوار می شود.
 • موجب ایمنی از ترس می شود.

منبع: دانشنامه جواهر سایت