شرکت بین المللی سارگن، با مدیریت آقای سید عماد محمدی، صاحب برند و صاحب امتیاز جواهر سایت است.

جواهر سایت افتخار ارائه جواهرات به هنرمندان و بازیگران و افراد مشهور شامل گردنبند ، انگشتر ، دستبند نقره و دستبند چرم با سنگ درمانی همراه با شناسنامه بین المللی را دارد.

جناب آقای خشایار راد هنرپیشه تئاتر و تلویزیون

جواهر سایت منتخب هنرمندان خشایار راد

خشایار راد هنرمند محبوب سینما، تئاتر و تلویزیون جواهر سایت

سرکار خانم آزیتا ترکاشوند هنرپیشه سینما و تلویزیون

آزیتا ترکاشوند جواهر سایت جواهرات بازیگران هنرپیشه سینما تلویزیون سلبریتی

آزیتا ترکاشوند جواهر سایت جواهرات بازیگران هنرپیشه سینما تلویزیون سلبریتی ها انگشتر

جناب آقای  جلیل فرجاد هنرپیشه سینما و تلویزیون

جلیل فرجاد جواهر سایت هنرپیشه سینما تلویزیون جواهرات بازیگران هنرمندان سلبریتی ها

جلیل فرجاد هنرپیشه سینما تلویزیون جواهرات هنرمندان سلبریتی ها انگشتر

سرکار خانم مرجانه گلچین هنرپیشه سینما و تلویزیون

مرجانه گلچین جواهر سایت هنرپیشه سینما تلویزیون جواهرات بازیگران هنرمندان سلبریتی ها

مرجانه گلچین جواهر سایت هنرپیشه سینما تلویزیون انگشتر سلبریتی ها بازیگران هنرمندان

 

جناب آقای محمد حسین  فرح بخش نویسنده و کارگردان و تهیه کننده

محمد حسین فرح بخش جواهر سایت کارگردان تهیه کننده نویسنده سینما تلویزیون جواهرات هنرمندان

محمد حسین فرح بخش  کارگردان تهیه کننده نویسنده سینما تلویزیون انگشتر هنرمندان

سرکار خانم نعیمه نظام دوست هنرپیشه سینما و تلویزیون

نعیمه نظام دوست هنرپیشه سینما تلویزیون جواهر سایت جواهرات بازیگران هنرمندان سنگ درمانی

نعیمه نظام دوست هنرپیشه سینما تلویزیون جواهر سایت جواهرات بازیگران هنرمندان انگشتر دستنبد گردنبند

جناب آقای امیر مهدی ژوله بازیگر و نویسنده

 امیر مهدی ژوله جواهر سایت بازیگر نویسنده جواهرات بازیگران هنرمندان سنگ درمانی

امیر مهدی ژوله جواهر سایت بازیگر نویسنده انگشتر بازیگران هنرمندان سلبریتی ها

جناب آقای پوریا پورسرخ هنرپیشه سینما و تلویزیون

پوریا پورسرخ هنرپیشه سینما تلویزیون جواهر سایت جواهرات بازیگران هنرمندان سلبریتی ها

پوریا پورسرخ هنرپیشه سینما تلویزیون جواهر سایت انگشتر زمرد بازیگران هنرمندان سلبریتی ها

جناب آقای محمد معتمدی خواننده محبوب کشور

محمد معتمدی خواننده محبوب جواهر سایت جواهرات هنرمندان سلبریتی ها

محمد معتمدی خواننده محبوب  جواهرات هنرمندان سلبریتی ها انگشتر

سرکار خانم لیندا کیانی بازیگر سینما و تلویزیون

لیندا کیانی بازیگر سینما تلویزیون جواهرات بازیگران هنرمندان سلبریتی ها جواهر سایت

لیندا کیانی بازیگر سینما تلویزیون جواهرات گردنبند هنرمندان سلبریتی ها جواهر سایت گردنبند فیروزه

جناب آقای یوسف تیموری بازیگر سینما و تلویزیون

یوسف تیموری بازیگر سینما تلویزیون جواهرات بازیگران هنرمندان سلبریتی ها هنرپیشه سنگ درمانی خواص سنگ ها

یوسف تیموری بازیگر سینما تلویزیون انگشتر هنرمندان سلبریتی ها هنرپیشه

جناب آقای مسعود صادق لو خواننده محبوب

مسعود صادق لو خواننده محبوب جواهرات هنرمندان سلبریتی ها سنگ درمانی خواص سنگ ها

مسعود صادق لو خواننده محبوب دستبند چرم هنرمندان سلبریتی ها سنگ درمانی خواص سنگ ها

سرکار خانم شبنم فرشادجو بازیگر تلویزیون

شبنم فرشادجو بازیگر سینما تلویزیون جواهرات بازیگران هنرمندان سلبریتی ها جواهر سایت

شبنم فرشادجو بازیگر سینما تلویزیون جواهرات گردنبند سلبریتی ها جواهر هنرمند

دکتر سید محمود انوشه روانشناس

دکتر سید محمود انوشه روانشناس جواهرات سلبریتی ها جواهر سایت

دکتر سید محمود انوشه روانشناس جواهرات سلبریتی ها جواهر سایت انگشتر

 

جناب آقای سامان صفاری بازیگر تلویزیون و سینما

سامان صفاری بازیگر تلویزیون سینما هنرپیشه جواهرات بازیگران هنرمندان سلبریتی ها جواهر سایت

سامان صفاری بازیگر تلویزیون سینما هنرپیشه انگشتر بازیگران هنرمندان جواهر سایت

 

سرکار خانم سحر قریشی بازیگر سینما و تلویزیون

سحر قریشی هنرپیشه سینما تلویزیون جواهرات بازیگران هنرمندان سلبریتی ها جواهر سایت

سحر قریشی هنرپیشه سینما تلویزیون دستبند جواهر بازیگران هنرمندان سلبریتی ها

 

جناب آقای احسان ارغوانی تهیه کننده و کارگردان

احسان ارغوانی تهیه کننده کارگردان سینما تلویزیون جواهرات هنرمندان جواهر سایت

احسان ارغوانی تهیه کننده کارگردان سینما تلویزیون انگشتر کارگردان هنرمندان جواهر سایت

جناب آقای میلاد صالح پور هنرمند و کمدین

میلاد صالح پور هنرمند کمدین طنز پرداز جواهرات هنرمندان سنگ درمانی

میلاد صالح پور هنرمند کمدین طنز پرداز دستبند چرم هنرمندان سنگ درمانی خواص سنگ ها

جناب آقای مهدی نادری نویسنده و کارگردان سینما

مهدی نادری نویسنده کارگردان سینما جواهرات هنرمندان جواهر سایت

مهدی نادری نویسنده کارگردان سینما جواهرات هنرمندان جواهر سایت انگشتر

جناب آقای مجید ترکمان هنرمند و کمدین عصر جدید

مجید ترکمان هنرمند کمدین عصر جدید جواهرات هنرمندان سلبریتی ها سنگ درمانی

مجید ترکمان هنرمند کمدین عصر جدید دستبند چرم کمدین ها هنرمندان سنگ درمانی خواص سنگ ها

جناب آقای حسام نواب صفوی هنرپیشه سینما و تلویزیون (مصاحبه سنگ درمانی)

حسام نواب صفوی هنرپیشه سینما تلویزیون جواهرات هنرمندان سلبریتی ها جواهر سایت

حسام نواب صفوی هنرپیشه سینما تلویزیون هنرمندان سلبریتی ها سنگ درمانی خواص سنگ ها

جناب آقای جواد محجوب قهرمان جودو

جواد محجوب قهرمان جودو ورزشکاران سلبریتی ها جواهرات ورزشکاران جواهر سایت

جواد محجوب قهرمان جودو ورزشکاران سلبریتی ها جواهرات ورزشکاران

جناب آقای امیر کربلایی زاده کمدین محبوب

امیر کربلایی زاده کمدین محبوب تلویزیون جواهرات سنگ درمانی هنرمندان س سلبریتی ها

امیر کربلایی زاده کمدین محبوب تلویزیون جواهرات هنرمندان سنگ درمانی سلبریتی ها دستبند چرم