فیلم گفتگوی آقای سید عماد محمدی با هنرمند محبوب آقای حسام نواب صفوی پیرامون انرژی سنگ ها

آموزش سنگ درمانی انرژی سنگ اسلام ایران علوم غریبه خواص معنوی سنگ ها دفع چشم زخم

آموزش سنگ درمانی علوم غریبه انرژی سنگ ها اسلام ایران خواص معنوی سنگ دفع چشم زخم سید عماد محمدی

در این فیلم آموزش سنگ درمانی و خواص معنوی سنگ ها مورد بررسی قرار می گیرد.

و  علم سنگ درمانی به معنای واقعی کلمه به صورت اجمالی بررسی می شود.

که در راستای خواص معنوی سنگ ها در اسلام و ایران و خواص سنگ ها بر اساس دیگر فرهنگ های جهان است.

در فیلم آموزش سنگ درمانی، بیشتر به مسائل علمی سنگ ها و نظرات دانشگاهی پیرامون انرژی سنگ پرداخته می شود.

شاید برای شما خیلی سوال باشد که آیا چشم زخم و سنگ دفع چشم زخم واقعیت دارد؟

سنگ مگنا و سنگ های عجیب مغناطیسی آیا برای حذف انرژی های منفی بدن تاثیر دارد؟

تاثیر خواص سنگ ها تا کجاست؟ و آیا سنگ در جسم و روح ما تاثیرات بسزایی دارد؟

جهت شنیدن پاسخ سوالات فوق در زمینه سنگ درمانی و خواص سنگ ها توصیه می کنیم حتما فیلم فوق را مشاهده نمائید.

در این فیلم آموزشی، جناب آقای حسام نواب صفوی سوالات رایج در بین مردم در مورد خواص سنگ ها را مطرح می نماید.